Wat doen we

PAJ is een koepelorganisatie van allochtone jeugdwerkingen, die tot doel heeft:

- allochtone jongeren te stimuleren een engagement in het jeugdwerk op te nemen
- deze jongeren en hun verenigingen te stimuleren, te coördineren en te ondersteunen op administratief, inhoudelijk, logistiek en juridisch vlak
- hen te begeleiden in een maatschappelijk/pedagogisch project om de kwaliteit van deze jeugdwerkinitiatieven ter verhogen en de sociale integratie van hun leden te bevorderen
- de onderlinge cohesie en samenwerking tussen de lidverenigingen te verhogen
- op te treden als bruggenbouwer tussen klassiek en allochtoon jeugdwerk
- de belangenbehartiging en pleitbezorging van de achterban op te nemen
- te fungeren als een proeftuin waarin jongeren kunnen experimenteren met allerlei jeugdwerkvormen teneinde het jeugdwerk te vernieuwen