Historiek
Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen werd opgericht in 1997 onder een koepel om de jeugdwerkinitiatieven van etnische minderheden in Antwerpen samen te brengen. Kort daarna volgde de erkenning door de Provincie Antwerpen.

In 2008 heeft PAJ beslist om voortaan op eigen benen te staan om de leden beter te dienst te kunnen staan. Sindsdien is PAJ zelf een koepel met tal van leden uit verschillende provincies. In 2008 heeft men tevens een vernieuwing doorgevoerd binnen de Raad van Bestuur en een nieuwe algemene coördinator aangesteld.

In 2014 werd PAJ door departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media erkend als een landelijk georganiseerde jeugdvereniging.

Begin 2017 is PAJ verhuist van Borgerhout naar Coebergerstraat 35-37, 2018 Antwerpen. PAJ beschikt nu over een eigen gebouw met verschillende lokalen die ter beschikking staan van onze leden.